tel: 602 777 092
157 707 77
Daczkowski.com
Strona główna / Galeria zawodowa / Rynny / Dolna część rury spustowej

Słowa kluczowe

rynna

Zdjęcie numer: 119

Opis:
   
Polski Gdy woda kierowana jest do kanalizacji deszczowej, na zakończeniu rury montuje się czyszczak zbierający zanieczyszczenia.
   
English
   
Germany

Kup zdjęcie / Buy Photo

Numer katalogowy zdjęcia: 119
Jeśli chcesz kupić to zdjęcie, prześlij informację na adres
andrzejd@list.pl wraz z numerem katalogowym zdjęcia

Cena: 50 PLN

Nota copyright:
Licencjobiorca może kopiować i rozprowadzać zdjęcie w dowolnej postaci, pod warunkiem kupna zdjęcia i zamieszczenia na każdej kopii zdjęcia następującej noty: fot. Daczkowski.com
You may copy and distribute the photo in any medium, provided in all copies the copyright notices: fot. Daczkowski.com