tel: 602 777 092
157 707 77
Daczkowski.com
Strona główna / Zasady korzystania ze strony

Zasady korzystania ze strony

1. Prezentacja strony oraz każdy jej element są chronione obowiązującym prawem o ochronie własności intelektualnej.

2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Andrzeja Daczkowskiego żaden element strony daczkowski.com
nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony
czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku.

3. Andrzej Daczkowski nie ponosi odpowiedzialności za to, czy informacje i opinie zawarte
w tych częściach Strony są prawidłowe i wyczerpujące. Podawane informacje nie mogą zastąpić konsultacji z ekspertami.